Visie, Motto en Missie

Visie

Onze sbo-school biedt een veilige leeromgeving waarin alle leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften worden gezien en gehoord en waarin we de leerlingen de kans geven te groeien.
Samen met de leerlingen en hun ouders/verzorgers gaan we uit van ieders  talenten, mogelijkheden en specifieke onderwijsbehoeften, zodat ze straks voldoende voorbereid zijn om te kunnen deelnemen aan de maatschappij.

 

Ons Motto

GROEIEN MET LEF
LEF = je eigen grenzen aan kunnen geven
LEF = fouten durven te maken
LEF = hulp vragen en hulp geven
LEF = bang zijn, maar toch doen
LEF = de moed hebben om je talenten in te zetten
LEF = jezelf durven te zijn
LEF = vertrouwen in jezelf hebben
LEF = ……………………..

 

Missie

Ouders, we staan ervoor dat uw kind zich welkom voelt op onze school, dat we het zien als individu en respecteren in al zijn eigenheid. Uw kind mag zijn zoals hij/zij is.

Samen met u en uw kind gaan we, op basis van onze kernwaarden (veiligheid, vertrouwen, respect en verantwoordelijkheid) op zoek naar de juiste manier om uw kind nieuwsgierig en enthousiast te maken, zodat het durft te doen, durft te leren en durft te groeien. Waardering voor inzet, betrokkenheid, doorzettingsvermogen en een positieve benadering zijn belangrijke uitgangspunten.
We kijken naar ieders persoonlijke leerontwikkeling. Hierbij gaan we uit van de talenten en mogelijkheden van uw kind.

Wij staan er voor dat alle medewerkers van onze school middels een positieve grondhouding zorg dragen voor het welzijn van uw kind.
Uitgaande van de onderwijsbehoeften van uw kind, vormen  rust en structuur een belangrijk aspect binnen onze school.