Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs op de Batavier

 

Alle leerlingen van groep 1 tot en met 8 hebben twee lessen bewegingsonderwijs per week van de vakleerkracht bewegingsonderwijs (meneer Tom en/of meneer Mark).
De gymlessen worden gegeven in de eigen gymzaal op de betreffende locatie.
We vinden het erg belangrijk dat leerlingen plezier ervaren in het bewegen. Dit is voorwaarde om een positieve impuls te geven aan de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan samenwerken, het leren omgaan met winst en verlies, het respecteren en waarderen van de talenten van jezelf en anderen, elkaar helpen,  de grenzen van jezelf en anderen leren kennen, angsten overwinnen,etc. 

We laten de kinderen kennismaken met verschillende sporten uit de beweegcultuur in Nederland. Hierdoor kunnen kinderen leren kennen wat ze leuk vinden, zich eventueel aanmelden bij een sportvereniging en een leven lang met plezier bewegen. 

De Batavier is deelnemer aan het beweegaanbod van Hengelo sport.
De groepen 3 t/m 8 doen het gedurende het gehele jaar mee aan uiteenlopende sportactiviteiten zoals: SWIM lessen, sporttoernooien, sportdagen en thema beweeg dagen. 


Motorisch remedial teaching op de Batavier
Op beide locaties van de Batavier kunnen kinderen (op uitnodiging) meedoen aan MRT lessen. We noemen dit ook wel ‘de extra gym’.
Kinderen met beweegachterstanden krijgen een extra beweegmoment waar in een kleine groep aandacht wordt besteed aan minder ontwikkelde motorische vaardigheden.
Door deze extra aandacht worden kinderen beter in bewegen en groeit het zelfvertrouwen.