Uitstroomgegevens naar Voortgezet Onderwijs

Tijdens het schooljaar 2021 – 2022 zaten er op De Batavier totaal 48 schoolverlaters.
Deze leerlingen zijn gedurende hun schoolloopbaan door onze school gevolgd in hun
ontwikkeling met behulp van het ontwikkelingsperspectief (OPP)
en ons Leerlingvolgsysteem (Parnassys).

Het SOT coördineert de leerlingenzorg en houden de ontwikkelingen van onze leerlingen
door de jaren heen nauwlettend in de gaten. Met behulp van de gegevens van ons
Leerlingvolgsysteem en met de uitslag van de eindtoetsen voorschoolverlaters wordt een
advies aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen gegeven met betrekking tot de
keuze richting Voortgezet Onderwijs. Daarbij vinden wij het belangrijk dat ouders en school
in goed overleg samen uiteindelijk tot een goede keuze komen.
De verdeling binnen het Voortgezet Onderwijs zag er voorgaande jaren als volgt uit:

 

Schooljaar 2019-2020 Uitstroom naar Voorgezet Onderwijs
VSO PRO PRO/BBL VMBO en hoger
12,5% 48% 18% 21%
7 leerlingen 27 leerlingen 10 leerlingen 12 leerlingen

 

PRO TOTAAL
66%
37 leerlingen

 

 

 

Schooljaar 2020-2021 Uitstroom naar Voorgezet Onderwijs
VSO PRO PRO/BBL VMBO en hoger
0% 46% 21% 33%
0 leerlingen 18 leerlingen 8 leerlingen 13 leerlingen

 

PRO TOTAAL
67%
26 leerlingen

 

 

 

Schooljaar 2021-2022 Uitstroom naar Voorgezet Onderwijs
VSO PRO PRO/BBL VMBO en hoger
10% 44% 13% 33%
5 leerlingen 21 leerlingen 6 leerlingen 16 leerlingen

 

PRO TOTAAL
57%
27 leerlingen