Uitstroomgegevens

Uitstroomgegevens naar Voortgezet Onderwijs
Tijdens het schooljaar 2018 – 2019 zaten er op De Batavier totaal 62 schoolverlaters. Deze leerlingen zijn gedurende hun schoolloopbaan door onze school gevolgd in hun ontwikkeling met behulp van het ontwikkelingsperspectief (OPP) en ons Leerlingvolgsysteem (Parnassys).
Het SOT coördineert de leerlingenzorg en houden de ontwikkelingen van onze leerlingen door de jaren heen nauwlettend in de gaten. Met behulp van de gegevens van ons Leerlingvolgsysteem en met de uitslag van de eindtoetsen voor schoolverlaters wordt een advies aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen gegeven met betrekking tot de keuze richting Voortgezet Onderwijs.
Daarbij vinden wij het belangrijk dat ouders en school in goed overleg samen uiteindelijk tot een goede keuze komen. De verdeling over de stromingen binnen het Voortgezet Onderwijs zag er voorgaande jaren als volgt uit:

    Bekijk overzicht