Uitstroomgegevens

Uitstroomgegevens naar Voortgezet Onderwijs
Tijdens het schooljaar 2015-2016 zaten er op de Scholengemeenschap Beyaert totaal 38 schoolverlaters. Deze leerlingen zijn gedurende hun schoolloopbaan door onze school gevolgd in hun ontwikkeling met behulp van het ontwikkelingsperspectief (OPP) en ons Leerlingvolgsysteem (Parnassys).
De Coördinatoren Interne Leerlingenzorg coördineren de leerlingenzorg en houden de ontwikkelingen van onze leerlingen door de jaren heen nauwlettend in de gaten. Met behulp van de gegevens van ons Leerlingvolgsysteem en met de uitslag van de eindtoetsen voor schoolverlaters wordt een advies aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen gegeven met betrekking tot de keuze richting Voortgezet Onderwijs.
Daarbij vinden wij het belangrijk dat ouders en school in goed overleg samen uiteindelijk tot een goede keuze komen. De verdeling over de stromingen binnen het Voortgezet Onderwijs zag er voorgaande jaren als volgt uit:Uitstroom schoolverlaters: aantal leerlingen per advies niveau VO
                                                      Uitstroom SBO De Batavier 
2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017 2017 – 2018
TL HAVO 1
VMBO TL 1 2 1 1
VMBO KT 1
VMBO KBL 6 6 3 3
VMBO BK 4 8
VMBO BBL 30 9 16 26
PRO 30 18 26 30
VSO 4 3 2 5
Totaal 71 38 52 75