Uitstroomgegevens

Uitstroomgegevens

Uitstroomgegevens naar Voortgezet Onderwijs  
Tijdens het schooljaar 2020 – 2021 zaten er op De Batavier totaal 39 schoolverlaters.
Deze leerlingen zijn gedurende hun schoolloopbaan door onze school gevolgd in hun
ontwikkeling met behulp van het ontwikkelingsperspectief (OPP)
en ons Leerlingvolgsysteem (Parnassys).

Het SOT coördineert de leerlingenzorg en houden de ontwikkelingen van onze leerlingen
door de jaren heen nauwlettend in de gaten. Met behulp van de gegevens van ons
Leerlingvolgsysteem en met de uitslag van de eindtoetsen voorschoolverlaters wordt een
advies aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen gegeven met betrekking tot de
keuze richting Voortgezet Onderwijs. Daarbij vinden wij het belangrijk dat ouders en school
in goed overleg samen uiteindelijk tot een goede keuze komen.
De verdeling binnen het Voortgezet Onderwijs zag er voorgaande jaren als volgt uit:

                                           

 
SBO DE BATAVIER UITSTROOM PER SCHOOLJAAR

     
         
 
Uitstroom naar Voorgezet Onderwijs

     
  VSO PRO VMBO en hoger  
2018-2019 1,60% 39% 59,60%  
Totaal: 62 lln. 1 leerling 24 leerlingen 37 leerlingen  
         
         
 
Uitstroom naar Voorgezet Onderwijs

     
  VSO PRO PRO/BBL VMBO en hoger
2019-2020 12,5%% 48% 18% 21%
Totaal: 56 lln. 7 leerlingen 27 leerlingen 10 leerlingen 12 leerlingen
    PRO TOTAAL  
    66%  
    37 leerlingen  
         
         
 
Uitstroom naar Voorgezet Onderwijs

     
  VSO PRO PRO/BBL VMBO en hoger
2020-2021 0% 46% 21% 33%
Totaal: 39 lln. 0 leerlingen 18 leerlingen 8 leerlingen 13 leerlingen
    PRO TOTAAL  
    67%  
    26 leerlingen