Jeugd Hulp Team

Jeugd Hulp Team

                                              

Het Jeugd Hulp Team bestaat uit de volgende personen:

Inge Steenhuis         Jeugdhulpteam, school zorgondersteuner loc. Elsbeekweg

Heidi Kluin                Jeugdhulpteam, Ambique

Janny Hendriks         Jeugdhulpteam, Mediant (ambulant hulpverlener)

Karlien Heimrink     Jeugdhulpteam, Accare (gz psycholoog) 

 

Doormiddel van onderstaande link krijgt u meer informatie omtrent ons Jeugd Hulp Team.
      

                                         KLIK HIER  >  JEUGD_HULP_TEAM