School Zorgondersteuner

School Zorgondersteuner op De Batavier

Met ingang van november 2019 zijn twee School Zorgondersteuners werkzaam op De Batavier. Elisabeth Deumer afwisselend op de maandag of dinsdag aan de locatie Schützstraat. Inge Steenhuis is aanwezig op de dinsdagochtend of – middag aan de locatie Elsbeekweg.

Waarom een School Zorgondersteuner?
In Hengelo vinden we het belangrijk dat u uw vragen en zorgen kunt bespreken op plaatsen waar u al gewend bent om te komen. De school is zo’n plek. Daarom organiseert de gemeente Hengelo een project met een School Zorgondersteuner.
Op deze wijze kunt u op een laagdrempelige manier in contact komen met onze School Zorgondersteuners Elisabeth Deumer en/of Inge Steenhuis.

Wat doet de School Zorgondersteuner?
De School Zorgondersteuner is beschikbaar voor ondersteuningsvragen van kinderen, ouders en leerkrachten. Ze helpen bij problemen waar meer voor nodig is dan de school zelf kan bieden. De gesprekken of sessies voert de School Zorgondersteuner zelf uit op school of thuis. De School  Zorgondersteuner is HBO geschoold en heeft ruime ervaring in het werken met kinderen en gezinnen.

Wanneer inzet School Zorgondersteuner?
Wanneer er meer nodig is vanuit zorg kan de School Zorgondersteuner worden gevraagd mee te denken.
Dit gaat altijd in overleg met u als ouder(s)/verzorger(s).
Daarnaast kun u als ouder(s)/verzorger(s) ook zelf het initiatief nemen om met Elisabeth (locatie Schüzstraat) of Inge (locatie Elsbeekweg) contact te leggen op de dag(en) dat zij aanwezig is/zijn op de betreffende locatie.

Ervaringen tot nu toe inzet School Zorgondersteuner?
De eerste ervaringen zijn positief.
We merken dat de inzet van de School Zorgondersteuner een positief effect heeft op het versterken van de samenwerking en korte lijnen tussen kinderen, ouder(s)/verzorger(s), school en jeugdhulpverlening.