Rots & Water

Rots en Water op SBO De Batavier

Balans magazine augustus/september 2011


Ons weerbaarheidprogramma als opstap naar communicatie- en omgangsvormen

Sinds schooljaar 2009-2010 is ‘Rots & Water’ definitief als zorglijn op onze school geïmplementeerd.  De inspiratie komt voort uit de inzichten van grondvester Freerk Ykema.

Wat houdt Rots&Water dan eigenlijk in?

Freerk zegt het zelf als volgt:


Het Rots en Waterprogramma kan beschouwd worden als een weerbaarheidprogramma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het brede pedagogisch perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid een wezenlijke, natuurlijke functie vervult. De ontwikkeling van de fysieke weerbaarheid is niet alleen doel op zich maar is vooral ook middel om mentale en sociale vaardigheden te ontwikkelen.”

De Batavier maakt gebruik van gecertificeerde trainers uit eigen kring. Zij geven sinds enkele jaren Rots&Waterlessen aan alle groepen. Op dit moment is het zo, dat elke groep 10 lessen per jaar krijgt. Daarbij wordt inhoudelijk en qua aanbiedvorm rekening gehouden met de leeftijd en dus ook de ontwikkelingsfase van de kinderen. Er zijn afzonderlijke programma’s samengesteld voor respectievelijk: onderbouw, middenbouw en bovenbouw.


Het Rots&Waterprogramma maakt gebruik van een psycho-fysieke didactiek. Dat wil zeggen dat, startend vanuit een fysieke invalshoek, mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en eigengemaakt. Het programma is heel fysiek en wordt ondersteund door korte groepsgesprekken. Daarbij is er ruimte voor zelfreflectie.

     

 

De psycho-fysieke didactiek: de fysiek-emotionele en de verbaal-emotionele ontwikkelingsweg

We hebben hiervoor gekozen, omdat vooral jongens in de eerste plaats fysiek in de wereld staan. Zij hebben een enorme dosis energie die uitnodigt, en soms dwingt, tot bewegen. Daarnaast is het ook zo dat de meeste jongens, vergeleken met de meeste meisjes, meer moeite hebben met het verwoorden van gedachten, gevoelens en emoties. Jongens volgen meer een fysiek-emotionele ontwikkelingsweg; zelfkennis door bewegen, doen en onderzoeken.

Meisjes volgen meer een verbaal/rationeel-emotionele ontwikkelingsweg; zelfkennis door reflectie en verbale communicatie.

De psycho-fysieke didactiek van het Rots&Waterprogramma voegt beide ontwikkelingswegen samen.

 

Kort samengevat: Wat is Rots en Water?

Rots en Water is een psychofysieke methode om sociale competenties te trainen en te ontwikkelen.

Met andere woorden: door middel van lichamelijke training leer je jezelf beter kennen, waardoor je beter om kunt gaan met situaties en de mensen om je heen.

Je bouwt aan de fundamenten zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie.

Vanuit deze basis werk je aan veiligheid, assertiviteit, communicatie, eigen bewustzijn en ontplooiing.

Dit alles met als doel een stevig “huis” te bouwen waardoor je beter om kunt gaan met bijvoorbeeld conflicthantering, zelfverdediging en het aangaan en onderhouden van contacten en relaties.

Bij deze methode staat Rots voor spierspanning, je eigen mening en standpunt. Je hebt een stevige basis en komt op voor jezelf.

Water staat voor ontspannen spieren, voor anticipatie en contact met de ander. Water staat voor bewustzijn van je eigen gevoelens en ideeën, maar ook aandacht hebben voor die van anderen. Tijdens de trainingen leer je Rots te zijn als de situatie daarom vraagt en ervaar je hoe het is om Water te gebruiken in het contact met anderen.