Leerlingenraad


1e bijeenkomst leerlingenraad schooljaar 2018-2019, 16 november 2018

Naam Groep
M-jay Pasman 6A
Romy Spijker 6B
Mohammed Diab 6C
Anwar Ihazzou 7A
Stan Jansen 7B
Zekreih Karwan 7C
Collin Wilke 8A
Milan Roebers 8B
Kayleigh Smith 8C
Teije Vloon 8D

Onderwerpen/bespreekpunten:
– samen hebben we besproken wat de taak is van de leerlingenraad en waarom er een leerlingenraad is op SBO De Batavier: wij vinden het nl. erg belangrijk dat we naar de kinderen luisteren en samen allerlei regels en ideeën bespreken
– vervolgens hebben de kinderen van beide groepen kennis met elkaar gemaakt en heeft een ieder zichzelf voorgesteld
– Er is een foto gemaakt, helaas kon Stan niet aanwezig zijn: de 2e bijeenkomst gaan we opnieuw een foto maken
– we hebben afgesproken om een ideeënbus in de hal van de school te zetten: alle leerlingen kunnen ideeën droppen in deze ideeënbus. Romy +  M-jay vragen meneer Tonnie van de locatie Schütztraat en Anwar + Teije vragen meneer Gert van de locatie Elsbeekweg
– Onderwerpen die we tijdens een volgende bijeenkomst kunnen bespreken zijn bijvoorbeeld: regels op school, spel materiaal op school, inrichting schoolplein, ideeën over schoolreisjes/schoolkamp, enz.
– 2e bijeenkomst leerlingenraad = vrijdagmiddag 18 januari 2019 tegen 13.00 uur in de koffiekamer locatie Elsbeekweg.

Opdracht voor de volgende bijeenkomst is:

Maximaal 5 onderwerpen/ideeën  per klas inventariseren in overleg met jouw klas en juffrouw/meneer. Schrijf deze ideeën  op een briefje en neem deze mee in de volgende bijeenkomst.
Samen gaan we dan 1 lijst maken en kiezen we met de leerlingenraad 3 actiepunten waarmee we aan de slag gaan.

=======================================================================================================

2e bijeenkomst leerlingenraad schooljaar 2018-2019, 18 januari 2019

3e bijeenkomst leerlingenraad schooljaar 2018-2019, 15 februari 2019

4e bijeenkomst leerlingenraad schooljaar 2018-2019, 22 maart 2019