Inspectierapport

Inspectierapport en Schoolondersteuningsprofiel

Klik op onderstaande link voor het inzien van het inspectierapport.

SBO De Batavier
Inspectierapport

Klik op onderstaande link voor het inzien van het SchoolOndersteiningProfiel.

SBO De Batavier
Schoolondersteuningsprofiel