Beleid vervanging

Invalproblemen

Af en toe krijgt u een brief mee of wordt u gebeld met  de mededeling dat uw kind de volgende dag vrij is, omdat de leerkracht van uw kind ziek is en er geen inval beschikbaar is. Dit doen we niet graag, maar soms kunnen we niet anders. We vinden het goed u een inkijkje te geven in de schoolorganisatie, zodat u weet hoe wij bepaalde keuzes maken.

Wanneer de leerkracht van uw kind ziek is volgen we het volgende stappenplan:

  • Eerst wordt de duopartner van de leerkracht gevraagd of zij/hij extra wil werken.
  • Dan worden andere leerkrachten van onze school gevraagd of zij één of meerdere dagen extra willen werken.
  • Dan wordt een verzoek gedaan bij het OBT; dit is een organisatie die de vervanging regelt voor een groot aantal schoolbesturen in onze regio. Vaak krijgen we te horen dat er geen invaller beschikbaar is. Hiervoor zijn twee belangrijke redenen:
  1. a) er zijn gewoon te weinig invallers beschikbaar;
  2. b) er zijn maar weinig invallers geschikt en bereid in het SBO te werken.
  • Wanneer er dan geen invaller beschikbaar is verdelen we de kinderen of

mogen ze thuis blijven.

Sinds de start van het schooljaar hebben collega’s al 42 dagen een zieke collega vervangen en hebben we ouders 5 keer gevraagd hun kind thuis op te vangen.