Aanmelden

Aanmelden

Als het ernaar uitziet dat uw kind beter op zijn plek zal zijn op een speciale basisschool kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken om eens te komen kijken op onze school.

Uw kind kan pas definitief ingeschreven worden op het SBO als de Commissie van Arrangementen een positief advies heeft afgegeven en de Toelaatbaarheidscommissie een toelatingsverklaring (TLV). Indien uw kind een TLV heeft gekregen, kunt u uw kind aanmelden op een SBO-school.

De basisschool kan samen met u de benodigde formulieren invullen.

Voor meer info kunt u terecht op de site van Plein Midden Twente www.pleinmiddentwente.nl

Voor het aanmelden kunt u contact opnemen met dhr. Robert Wolters (074-2916994) of dhr. René Bekhuis (074-2916985)

Na aanmelding bekijkt de Commissie van Begeleiding

  • het dossier
  • welke locatie (Schützstraat of Elsbeekweg)
  • in welke groep het kind geplaatst kan worden
  • de datum van instroom

De directie neemt contact met u op voor een afspraak voor een intakegesprek en een nadere kennismaking met de school.